За съжаление вашият браузър не поддържа JavaScript!

Интегрирайте енергиен монитор IAMMETER в PVoutput

1. Въведение

PVOutput е безплатна услуга за споделяне и сравняване на живи данни за изхода на слънчевия панел и потреблението на енергия. Като инсталирате нашия WiFi електромер във вашата соларна PV система, можете лесно да интегрирате вашите PV данни към PVOutput чрез отворения API на измервателния уред.

2. Основни характеристики на WiFi измервателя на енергия

  • Измервайте двупосочна (от мрежата и към мрежата) мощност и енергия с един и същи измервателен уред
  • Измерването на измервателния уред може да се чете чрез WiFi LAN чрез отворен API
  • Показанията на измервателния уред (напрежение, ток, мощност, мощност напред, мощност назад) се обновяват на всеки 20 секунди.

3. Примери за кодове

3.1 Описание на API

За повече API, моля, вижтелокалния API на електромера на IAMMETER

api url: ip/monitorjson

метод: http get

3.2 Пример за код на Python

Код на Python в Github

заявки за импортиране
 
url = "http://ip/monitorjson"
 
headers={'Authorization':'Basic YWRtaW46YWRtaW4='}
 
отговор = requests.request("get", url, headers=headers)
 
печат (отговор.текст)

{"статус":"успех", "данни":[234.00,6.235,1423,1222.67,0.00]}

напрежение:234 V

ток: 6.25 A

активна мощност:1433 W

вносна енергия:1222.67 Kwh

експортна енергия: 0 Kwh

4. Интегрирайте данните в PVOutput

PVOизход:https://www.pvoutput.orgGithub връзка:https://github.com/lewei50/iammeter/

внос wem
импортиране на PVOoutput
импортиране на json
метър=wem.wem3162('http://192.168.1.8')
'''
еднофазов (wem3162 wem3080) отговор на измервателния уред
{"статус":"успешно", "данни":[235.00,1.214,189,1265.17,0.00]}
'''

печат (meter.monitorjson())
(vol,cur,power,importE,exportE)=meter.json2parameter()
печат ("vol:%dV\r\ncur:%fA\r\npower:%dw\r\nimportEnergy:%fKWH\r\nexportEnergy:%fKWH\r\n"%(vol,cur,power,importE ,експортE))
pv=PVOutput.PVOutputApi('siteNumber','api-key')

'''
#pvo = PVOutput.PVOutputApi("deviceId", "apiKey")
#pvo.add_status(
генериране на енергия,
генериране на енергия,
енергийна_консумация,
консумация на енергия,
температура,
волтаж,
cumulative_flag,
net_flag)
#pvo.add_status(100 200,Няма,Няма,Няма,Няма,Няма,Няма)
'''

pv.add_status(importE,мощност,Няма,Няма,Няма,том,1,Няма)

Документ QuickStart за еднофазен WiFi измервател на енергия (WEM3080): WEM3080 Бърз старт

Документ за бърз старт на трифазен WiFi измервател на енергия (WEM3080T): WEM3080T Бърз старт

**Как да приложите WiFi измервателя на енергия в слънчева PV система 😗*Приложете в слънчева фотоволтаична система

Забележка

Ако имате акаунт в WeChat, моля, следвайте нашия публичен идентификатор на IAMMETER в WeChat.

iammeter.jpg

справка

Локални API на продукта на IAMMETER

WEM3080T: Трифазен измервател на енергия Wi-Fi, разделена фаза, битова консумация на енергия, соларен pv монитор, измерване на нетната енергия, Modbus TCP/RTU

WEM3080: интелигентен еднофазен енергомер Wi-Fi, облак/приложение, електромери

Горна част