За съжаление вашият браузър не поддържа JavaScript!

Домашна автоматизация

Въведение

Нашият Wi-Fi енергомер осигурява отворен API интерфейс за перфектна интеграция на данни със системата за домашна автоматизация на трета страна, като HomeAssistant, openHAB и т.н. Също така скоро ще обединим измервателните уреди с повече други платформи.

Домашна автоматизация

Горна част