За съжаление вашият браузър не поддържа JavaScript!

Преглед на данни от WeChat

1. Въведение

Можете също да видите данни в WeChat, като следвате Iammeter WeChat ID. В този случай не е необходимо да инсталирате никакво ПРИЛОЖЕНИЕ за по-голямо удобство.

2. Вижте енергийните данни от WeChat

Етап 1, Сканирайте QR кода по-долу, за да следвате Iammeter:https://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com iammeter.jpg

Стъпка 2, Регистрирайте се чрез следните стъпки. Моля, пропуснете тази стъпка, ако вече имате акаунт в Iammeter.https://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com iammeter-20181103-2.jpg

Стъпка 3, Влезте чрез WeChat след регистрация.https://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com iammeter-20181103-3.jpg

Стъпка 4, Вижте вашите данни в WeChathttps://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com iammeter-20181103-4.jpg

Забележка

Ако имате акаунт в WeChat, моля, следвайте нашия публичен идентификатор на IAMMETER в WeChat.https://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com iammeter.jpg

Горна част